Ateliereen Architecten

laat u inspireren!

Strandwachterskantoor Nesselande, Rotterdam

Schetsontwerp 2012
Opdrachtgever gemeente Rotterdam

In opdracht van gemeente Rotterdam hebben we een schetsontwerp gemaakt voor het strandwachterskantoor aan het stadsstrand bij Nesselande.

De strandwacht is er ter bescherming van badgasten. In dit gebouwtje is dat duidelijk te zien, doordat de EHBOpost en het kantoor van de strandwacht fel afsteken tegen de felgekleurde gevel van de rest van het gebouw. We hebben ons hierbij laten door de bekende strandhuisjes enerzijds en het typisch Rotterdamse beeld van gestapelde containers anderzijds.

We gaan, zoals in de opgave gesteld, uit van een compact gebouw. Gezien het karakter en de functie van het gebouwtje is de buitenruimte ook een erg belangrijk onderdeel. Daarom hebben we deze opgenomen in het volume. De ruimtes van EHBO en de strandwacht -de beschermende functies- zijn naar voren geschoven. Zo hebben de mensen van de EHBO (beneden) en de strandwacht (boven) vrij zicht over het strand. Ook heeft de strandwacht vanaf het terras vrij zicht.

Het gegeven van de twee seizoenen is duidelijk in het paviljoen te herkennen. Bij aanvang van het strandseizoen klapt het zijn lopers uit en ontstaan er twee toegangen. Aan het einde van het seizoen kan het gebouw volledig worden afgesloten. De typerende veelheid aan kleuren van zeecontainers en strandarchitectuur komt terug in de houten gevel. Deze kleurigheid maakt het gebouw opvallend en vrolijk.